DMCA

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op of het auteursrecht vormt, geef dan informatie aan dutchsexnetwork.com:

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop de vermeende inbreuk betrekking heeft.
Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk is gemaakt, of, indien meerdere auteursrechtinbreuken op een enkele online site onder een enkele verklaring vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken.
Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp van de inbreuk en dat zou moeten zijn. verwijderd of toegang daartoe moet worden uitgeschakeld, en informatie is redelijk voldoende voor dutchsexnetwork.com om naar het materiaal (zoals de URL of het videonummer) te zoeken.
Informatie die redelijkerwijs voldoende is voor dutchsexnetwork.com om contact met u op te nemen: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, indien beschikbaar. Een verklaring dat de (u) klagende partij te goeder trouw is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat het onderwerp is van de vermeende inbreuk.